image  

冬天家𥚃水果很滯銷

除了老爺固定要吃之外

少爺們好像都興趣缺缺,

就算阿娘切好好的端到面前

他們也選擇性的挑的喜歡

時甚至整盤不動~

 

食材:松板豬、番茄、紫色洋蔥、黃金奇異果

         香菜、芝麻

調味品:和風醬

作法:松板豬燙熟切薄片

         紫色洋蔥切絲泡𣲙水去辣

         番茄、奇異果切細片

         全部食材拌勻,和風醬調味

         撒上芝麻、香菜提味

image  

image

藉由料理混搭水果

不單可以增加色彩的美之外

阿娘要孩子吃水果的目的達到了

 

川燙松板豬的高湯,另外做了白醬蔬菜湯

 image  

 

連勸女 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()